• About Mokobi | За Мокоби ООД

  Mokobi OOD is an Internet company, established in 2010 with the mission to develop, implement and operate a platform for synchronization and cloud services for socially active and business users.

  Mokobi OOD
  Register No: 201165156
  1574 Sofia, 63 Shipchenski prohod str. Floor 2, Zvezdelin Hristov Borisov, CEO

  Contact us at:
  • e-mail: info at mokobi.mobi

  ***

  Мокоби ООД е Интернет компания, създадена през 2010 г., за да разработи, внедри и експлоатира платформа за синхронизация и облачни услуги, предназначени за всички притежатели на мобилни устройства, таблети, настолни и преносими компютри. Услугите предоставят възможност на потребителите да организират и управляват лични и публични контакти, календар и файлове по удобен начин.

  Седалище и адрес на управление на Мокоби ООД – област София (столица), община Столична; гр. София 1574; район Слатина; "Шипченски проход" No 63; адм.сграда, ет. 2, ЕИК 201165156, представлявано от Звезделин Христов Борисов, управител.

  Мокоби ООД е регистриран администратор на лични данни съгласно действащото законодателство в Република България.

  Можете да се свържете с нас на:

  • e-mail: инфо@мокоби.моби (написано на латиница)